วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภูเก็ตวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม-โครงสร้างพื้นฐาน ต.กะรน


ภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกะรน
          วันที่ 18 ก.พ.56  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกะรน ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตำบลกะรน จำนวน 9 กลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม รถตุ๊กตุ๊กแท็กซี่ ร่มเตียงชายหาด เป็นต้น เข้าร่วม
      
       ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเสนอโครงการอนุรักษ์สันทรายชายหาด เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีการใช้พื้นที่บริเวณสันทรายในการประกอบอาชีพมากขึ้น ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา รวมทั้งการปลูกพืชชายหาดต่างๆ เช่น ผักบุ้งทะเล จิกทะเล เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมต่างเห็นด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขอใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อทำการค้า โดยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเวลา 19.00-24.00 น. ซึ่งที่ประชุมไม่เห็นด้วย เพราะเกรงจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต โดยขอให้เทศบาลฯ จัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมให้ประกอบการแทน
      
       นายจำเริญ กล่าวว่า ได้เสนอให้การดำเนินการดูแลชุมชนของตำบลกะรน เป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆ ดังนั้น จึงอยากให้มีการทำงานที่ชัดเจน และเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และความปลอดภัยอีกด้วย
โดย... ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป