วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เดิน - วิ่ง วิชิตมินิมาราธอนครั้งที่ 7


เดิ

          เทศบาลตำบลวิชิต  นำโดย  นายกรีฑา   โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กำหนดจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่งวิชิต   มินิมาราธอน สร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ  และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 800 คน         

เมื่อวันอาทิตย์ที่  3  กุมภาพันธ์  2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป