วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทต.ศรีสุนทร จัดประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร

        
                เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 24 มี.ค.56 เวทีข้างอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมผู้ตัดสิน ผู้เข้าประประกวดและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้
                นายวรวุฒิ  ทรงยศ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดการประกวด ธิดาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในครั้งนี้เพื่อ เชิดชูเกียรติประวัติของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อให้อนุชน รุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร อัตลักษณ์วัฒนธรรม การแต่งกายของท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร การแต่งกายชุดพื้นเมืองภูเก็ต และกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น   ดั่งคำขวัญของจังหวัดภูเก็ตที่ว่า “ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
                สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เทศบาลตำบลศรีสุนทรจะสมทบเข้ากองทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลศรีสุนทร  เนื่องจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน คือผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด คือบุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
                การประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556 มีสาวงามเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 26 คน ผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ หมายเลข ๑๘ นางสาวชวิกา พรหมชัย พร้อมโล่รางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๒๖ นางสาวเมลดา นันทานุรักษ์ พร้อมโล่รางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 8,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวจีราวรรณ ผิวเหลือง หมายเลข ๑๖ พร้อมโล่รางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 6,000 บาท  รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ นางสาว พัชรี สำเภารัตน์ หมายเลข ๒๔ พร้อมโล่รางวัล สายสะพาย และเงินรางวัล 6000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป