วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เทศบาลราไวย์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯในหลวง

เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมประมงจังหวัดภูเก็ตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช      
       
วันที่ 2 ธ.ค.54 ที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2554
      
       โดยมีนายกะวิ สารณาคมน์กุล ประมงจังหวัดภูเก็ต นายราเชน พันทรกิจ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล 1,800,000 ตัว และพันธุ์ปลากะพงขาว 10,000 ตัว อย่างไรก็ตามนอกจากกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว ยังมีการร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะในบริเวณชายหาดในหานด้วย
      
       นายราเชน พันทรกิจ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ในพื้นที่หนองน้ำในหานให้มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้ สามารถจับสัตว์น้ำมาบริโภค ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ตลอดไป
      
       ด้านนายกะวิ สารณาคมน์กุล ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ได้แก่ พันธุ์กุ้งทะเล 1,800,000 ตัว และพันธุ์ปลากะพงขาว 10,000 ตัว ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในบริเวณหนองน้ำในหานให้มีความอุดมสมบูรณ์ มั่นคง และเป็นการเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ให้มีความอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณหนองน้ำในหานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ข้อมูลจาก...ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป